با تجزیه و تحلیل صدها یا هزاران عکس پس از طی انجام محاسبات و پردازشهای لازم، تصاویرتبدیل به ارتوفتوی (orthophotos) بسیار دقیق می شود.